Czy spożywanie kolacji o zbyt późnej porze szkodzi sercu?

Na przełomie ostatnich miesięcy przeprowadzono badania, które wskazują na to, że czas spożywania posiłków w znaczny sposób oddziałuje na zdrowie kobiet. Spożywanie kolacji o zbyt późnych porach może przyczynić się do esKALacją stanu zapalnego w ustroju. To w następstwie zwiększa ryzyko zachorowania na schorzenia serca albo cukrzycę typu 2. Bardziej precyzyjne wnioski okazano w czasie spotkania American Heart Assiociation w Filadelfii.

Przyczyny problemów z sercem

Dotychczasowe sposoby zapobiegawcze, odnoszące się do chorób mięśnia sercowego u płci żeńskiej, centralizowały się szczególnie na tym, co oraz ile pokarmu człowiek spożywa. Znacznie rzadziej brano pod uwagę czas spożywania dań. Argumentowano to głównie faktem, że największą wartość ma właściwy bilans energetyczny. Jednak okazało się, że sprawa nie jest prosta.

Jedna z niedawnych analiz, dowiodła, że konsumpcja posiłków o wczesnych porach w danym dniu, pomaga w redukcji masy ciała, z kolei jedzenie o późnych porach asystuje przybieraniu na masie ciała oraz hamuje metabolizm. Pozostałe, podobne testy dokonane na myszach oraz ludziach, wykazały, że równe godziny posiłków pomagają skuteczniej monitorować stężenie glukozy we krwi. Bardzo niebezpieczne dla zdrowia człowieka jest jedzenie wysokoenergetycznych kolacji. Oddziałują one w sposób niekorzystny na zdrowie systemu sercowo-naczyniowego kobiet.

Zobacz również:  Zdrowie dziecka zaczyna się w jego brzuchu

Wyniki nowych badań

W analizie przeprowadzonej przez ekspertów z Nowego Jorku uczestniczyło 112 zdrowych kobiet w różnym wieku, których przeciętna wynosiła około 33 lata. Na samym początku oraz pod koniec prób oceniono stan zdrowia systemu sercowo-naczyniowego ochotniczek. Dla zanalizowania stanu zdrowotnego kobiet zastosowano zmienne takie, jak stężenie cholesterolu całkowitego, ciśnienie tętnicze krwi, a także pomiar cukru we krwi, diecie, informacje o wysiłku fizycznym, używkach i masie ciała.

Ochotniczki korzystały także ze specjalnych dzienników żywności, umieszczonych na ich telefonach, w celu zgłaszania tego, co oraz kiedy jadły przez następny rok. Pomogło to ekspertom w zweryfikowaniu tego, jak godziny spożywania dań oddziaływały na status zdrowotny układu sercowo-naczyniowego u uczestniczek.

Wnioski badaczy okazały się niebywałe. Analizy potwierdziły, że kobiety, które spożywały znacznie więcej kalorii po godzinie 18, miały pogorszone wyniki dotyczące zdrowia. Każdy 1% wzrostu energii z pożywienia, skonsumowanego po godzinie 18, był związany ze zwiększonym ciśnieniem tętniczym krwi oraz wzrostem masy ciała. Jeszcze gorzej prezentowało się stężenie glukozy we krwi, które wzrastało u kobiet ponad kryteria.

Zdaniem badaczy, nawet gdy osoba spożywa tyle samo kalorii w danym dniu, mogą one w różny sposób wpływać na kondycję zdrowotną organizmu, w zależności od godziny ich spożycia. Dogłębne Zarządzanie porami posiłków może więc pomagać w obniżaniu ryzyka zaburzeń mięśnia sercowego. Eksperci twierdzą też, że dla zupełnej wiarygodności wyników prób, powinno się je powtórzyć, na znacznie większym zespole ochotniczek różnych narodowości, ze.względu na to, że 44% testów badawczych stanowiły rodowite Hiszpanki.

Zobacz również:  Niezwykłe właściwości pokrzywy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *